Burs Hakkında Sıkça Sorulan Sorular...


GERKAV'a sorunuzu iletmeden önce aşağıda konu başlıklarına göre cevaplanmış soruları kontrol etmenizi öneririz. Cevabını bulamadığınız bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

1. Burs başvuru şartlarınız nedir?
✔ Vakfımız yönetim kurulu tarafından burs kontenjanı ayrılmasına karar verilen sayı kadar Üniversite öğrencilerine burs sağlanır. Türkiye'deki devlet üniversitelerini kazanmak, üniversiteye yeni yerleştirilen öğrenciler ve daha önceki önceki dönemlerde başarılı olmuş öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Üniversiteye Giriş Bursundan yararlanabilmek için öğrencinin Lisans Yerleştirme Sınavında üstün başarı göstermesi (belirlenen en az taban puanı sağlaması) ve maddi desteğe ihtiyacı olması gereklidir. Burs, ülke sınırları içerisinde lisans öğrenimi gören T.C. uyruklu ve BOLU/Gerede nüfusuna kayıtlı öğrenciler için geçerlidir.

2. Burs başvuruları ne zaman ve nereye yapılabilir?
✔ Üniversiteye yeni yerleştirilen öğrenciler ilan edilen koşulları taşıyorlarsa, burs başvurularını her yıl 01 Eylül - 25 Eylül tarihleri arasında www.gerkav.org adresinde burs başvuru bölümündeki kayıt formunu doldurarak yapabilirler. Belirtilen tarihler ve internet haricinde dışında burs başvurusu yapılamaz.

3. Burs başvuruları nasıl değerlendiriliyor?
✔ İnternet üzerinden doldurulan başvuru formu Gerkav yöneticileri tarafından incelenir.
a.) Otomatik oluşan başvuru puan sıralamasına göre yönetim kurulu ilk incelemesini yapar,
b.) Yönetim kurulu o yıl burs verilecek öğrenci sayısının yüzde on fazlası öğrenciyi belirler, 
c.) Yönetim kurulu belirlenen öğrencileri Gerkav merkezlerinde belirlenen gün ve saatlerde mülakata davet eder,
d.) Yönetim kurulu mülakat sonrasında ikinci değerlendirmesini yapar.
e.) Burs alacak öğrencilere burs hakkı kazandıklarına dair bilgiler sms ve telefon yoluyla kendilerine bildirilir. En kısa zamanda evraklarını teslim etmeleri istenir.

4. Hangi öğrenim düzeyindeki öğrencilere burs sağlıyorsunuz?
✔ GERKAV kaynaklarından sağlanan burslar, Türkiye'deki Üniversitelerde öğrenim gören ve şartlara uyan öğrencilere verilmektedir.

5. Bursun devam etmesi için ne gerekir?
✔ Öğrenimine başarıyla devam eden ve Burs Kesilmesini gerektiren herhangi bir durum olmayan öğrencilerin bursları kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresince devam eder. Bursiyerlerin başarı ve disiplin durumları her dönem başında öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitelerde alacakları disiplin ve başarı durum belgelerini GERKAV’a bilgilendirmesi ile takip edilir. Öğrenim gören öğrencilerin okullarından alacakları öğrenim ve başarı durumuna ilişkin (Öğrenci Belgesi ve Transkript) belgelerin aslını her yıl 15 Eylül  05 Ekim tarihine kadar  GERKAV’a iletmeleri gerekir. Tüm dönemler toplamı alttan 3'den fazla dersi olan öğrencilerin bursu kesilir, Ancak 3 ders  ve altına düşürdüğünü transkript göndererek belgeleyen öğrencinin bursu devam ettirilir.

6. Hangi koşullarda burs iptal edilir?
✔ Öğrencinin öğrenim aldığı üniversitede Gerkav’ın belirlemiş olduğu başarı durumunda olmaması, disiplin suçu işlemesi durumunda, siyasi faaliyetlerde bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, yasadışı örgütlerle ilişkilerinin olması durumunda, Gerkav’a vermiş olduğu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesi ve yönetim kurulunun gerekçe göstererek alacağı karar sonucunda öğrencinin bursu iptal edilir.

7. Çalışanlar burstan yararlanabilir mi?
✔ Hayır, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan öğrenciler burs başvurusunda bulunamazlar.

8. Burs alırsam, sonradan geri ödeme şartı veya mecburi hizmet var mı?
✔ GERKAV bursları karşılıksızdır, öğrenciye ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez. Ancak mezun oldukdan sonra iş kuran veya çalışmaya başlayıp maddi durumu iyi olanlar kendi isteği ile vakfımıza katkıda bulunabilir.

9. Okul kayıt harcımın GERKAV tarafından karşılanması mümkün mü?
✔ Hayır, burslar sadece aylık nakit ödeme şeklindedir ve ödeme miktarları her yıl Yönetim Kurulu Komitesi tarafından belirlenir, ödemeler okul harcının karşılanmasına yönelik değildir.

10. Ara sınıf öğrencilerine burs imkanı sağlanıyor mu?
✔ Önceki dönemlerde okulunda başarılı olması durumunda burs başvurusu değerlendirmeye alınır.

11. Yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilere burs imkanı sağlanıyor mu?
✔ Hayır, yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilere burs imkanı sağlanmıyor.

12. Yüksek lisansta okuyan öğrencilere burs imkanı sağlanıyor mu?
✔ Hayır, yüksek lisans öğrencilerine burs imkanı sağlanmıyor. Üniversiteyi yeni kazanmış öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.

13. Burs sonuçları ne zaman ve nerede duyurulacak?
✔ Burs almaya hak kazanan öğrencilerimiz Gerkav tarafından bilgilendirilirler.