Gerkav' ın Kuruluşu


Kısa adı GERKAV olan Gerede Kültür, Kalkınma ve Dayanışma vakfının kuruluşu; fikir olarak 1987 yılında 40-50 civarında Gerede'li bürokratın Anadolu Kulübünde bir araya geldiği toplantıda başlamıştır. Bolu eski Milletvekili sayın Müfit BAYRAKTAR Bey'in vesile olduğu ve Prof Dr. Fevzi KUTAY, Ali ERBAŞ, Fevzi TOSUNOĞLU, Nevzat YALÇIN, Zeynel HALICI, Mehmet EROĞLU ve Ali BÖLÜKBAŞ gibi hemşehrilerimizin katıldığı toplantıda Geredeli hemşehrilerimizi nasıl bir araya getirilebileceği ve dayanışmayı nasıl sağlanabileceği sorgulandı ve herkesin çevresindeki hemşehrilere haber vererek ileri de daha geniş bir katılımla toplanılması kararı alındı.

1988 yılı Ramazan ayında Orman Bakanlığı Atatürk Orman Çiftliği sosyal tesislerinde ilk toplantıya katılanların yanında yeni katılımcılarla birlikte iftar yemeğinde bir araya gelindi. Nusret DEĞİRMENCİOĞLU, İbrahim T. ÇAKMAK, Ziya KAHRAMAN, Ahmet DANIŞMAN Süleyman GÜLCAN, Oktay PORTAKALOĞLU ve Hasan TOSUNOĞLU gibi yeni hemşehrilerimizin katıldığı toplantıda da bir önceki toplantıda görüşülen konuşulan konular görüşüldü. Söz konusu birlikteliğin Dernek mi? Vakıf mı? Çatısı altında olması tartışıldı. Prof Dr. Fevzi KUTAY Beyin Vakıf çatısı altında birleşmenin daha iyi olacağı görüşü benimsendi. Bunun üzerine birkaç ay sonra DSİ Bahçeli evler Sosyal Tesislerinde Ankara'daki bürokrat ve iş adamları hemşehrilerimizle yemekli bir toplandı yapıldı. Bu toplantıya daha öncekilerden başka Prof Dr. Kemal GÜÇLÜOL, İbrahim ÇAKIR, İsmail ALPTEKİN, Sami GÜREL, Mithat DAYIOĞLU, İbrahim KOÇBEYOĞLU, Halil ÇEVİKOĞLU, Abbas KAHRAMAN, İlhan ŞENER, İlyas KARACAER, Seyit Mehmet MUTLU, Şerafettin DOĞAN, Selahattin BİLEN , Ayhan KAHRAMAN, Hilmi İPEK ve daha bir çok yeni sima katılmıştır. Bu toplantıda da birlikteliğin önemi anlatılarak Vakıf kurulması ile ilgili maddi ve manevi destek istendi.

Bu toplantıda sağlanan hemşehrilerimizin desteği ile 4 Haziran 1989DSİ Eskişehir yolu II. Kısım sosyal tesislerinde Ankara'da hemşehrilerimizin yanında Gerede'deki hemşehrilerimizin bulunduğu daha geniş katılımlı bir iftar yemeği toplantısında bir araya gelinerek Vakıf kuruluş işlemlerini yürütmek üzere Prof Dr. Fevzi KUTAY, Nusret DEĞİRMENCİOĞLU, İbrahim T. ÇAKMAK, Ziya KAHRAMAN, Ahmet DANIŞMAN, İlyas KARACAER, Fevzi TOSUNOĞLU ve Süleyman GÜLCAN'dan oluşan bir Müteşebbis Heyeti kurulmuştur. Bunun üzer,ne Vakıf sermayesinin oluşturulması amacıyla 10 Haziran 1989 da Gerede'de, 17 Haziran 1989 da İzmit'te daha sonrada İstanbul'da toplantılar yapılmış ve hemşehrilerimizin maddi ve manevi destekleri alınmıştır.

Vakıf senedi ile ilgili çalışmalar tamamlanarak 28 Aralık 1989 tarihinde Noterden onaylanış ve 29 Aralık 1989 tarihinde resmi başvurusu yapılmıştır. Vakfımız, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 08.02.1990 tarih ve 190/078 sayılı kararı ile tescil edildi ve kararın 17 Nisan 1990 tarih ve 20495 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanması ile resmen kurulmuş oldu.

Resmi Gazetede yayınlanmış şekli ile vakfın adı; "GEREDE KÜLTÜR, KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI" Vakfın amacı ise "Gerede İlçesinin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınmasını ve Geredeli hemşehriler arasında her türlü dayanışmayı sağlamaktır" şeklinde özetlenmiştir.